Çorlu Vatan Telefon

Vücut Kitle İndeksini Öğrenmek İster Misin?

Değişen Diyet Kültürü Ve Yaşam Tarzı İle Obezite Toplumda Kaçınılmaz Hale Geldi…

Права на пациентите

1. ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ:

Всяко лице, постъпващо в здравните заведения, независимо от неговите физически, интелектуални и социални характеристики, има право да се възползва от съществуващите съоръжения за диагностика, лечение и рехабилитация на най-високо ниво.

Пациентът има право да избере и смени здравното заведение и лекаря си, на определен етап от своето лечение.

2. ПРАВО НА УВАЖЕНИЕ:

Пациентът винаги и при всякви обстоятелства има право да извършва изследванията си, да научи диагнозата си и да получи лечение с внимание, грижа, милосърдие и уважение.

3. ПРАВО НА УЕДИНЕНИЕ:

Пациентите  имат право да разговарят или да откажат да разговарят с лица, включително и посетители, които нямат официална връзка със здравната институция или с лечението. Пациентите имат право да пожелаят среда на дискретност и уединение, визуално и звукова, по време на разговор с лекарите и на определени етапи от извършваните прегледи.

4. ПРАВО ДА СЕ  ЗНАЕ ИДЕНТИЧНОСТТА:

Пациетите имат право да знаят идентичността и професионалните отговорности на всички служители в институциите, с които контактуват.

5. ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЯ:

Пациентите имат право лично или посредством законни представители да получават  цялостна и актуална информация относно диагнозата си, етапите на лечение и възможното развитие на болестта, а също и екземпляри от медицинската документация, свързана с тях.

6. ПРАВО НА КОМУНИКАЦИЯ :

Пациент, който не разбира официалния език има право да пожелае преводач, който може да бъде осигурен и за когото може да заплати.

7. ПРАВО НА ДОБРОВОЛНОСТ:

Освен медицинските и законовите изисквания, пациентът има право да участва във вземането на решение за лечението си, след като бъде  информиран за успешността, а също и а възможни проблеми като риск от смърт или сериозни странични ефекти.

След като пациетът приложи това свое право, той се счита, че е приел рутинните процедури. Пациентите могат да бъдат включени в обучение и проучвания само при условие, че са се съгласили доброволно.

8. ПРАВО НА КОНСУЛТАЦИЯ :

Пациентът има право да получи консултация и от друг лекар, при положение, че пожелае и приеме да заплати допълнително за това. След като се постигне съгласие с доктора на пациента, лечението му се задвижва от длъжностни лица на здравната институция.

9. ПРАВО ДА СЕ ОТКАЖЕ ПЛАНИРАНОТО ЛЕЧЕНИЕ:

Пациентът има право да се откаже от планираното лечение. При положение, че пациентът откаже лечението, лекарят му разяснява възможните последствията от отказа и получава от пациента лично подписан документ, потвърждаващ че е разбрал това, което докторът му е обяснил.

При положение, че пациентът е подписал документ за отказ от лечение, връзката му с институцията се прекратява.

Пациент, който е отказал да получи лечение по-рано има право отново да  постъпи в болницата и да получи необходимата медицинска грижа и лечение.

Длъжностните лица от институцията нямат право да порицава или упреква за поранния отказ на пациента. 

10. ЦЕНИ  НА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЕ:

Пациентът има право да поиска подробна и ясна разбивка/ фактура за получената в здравната организация услуга.

11. ПРАВО НА СОЦИАЛНА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА:

По време на поставяне на диагноза или при положение, че лечението все още не е започнало пациентите имат право да се обличат така както пожелаят, да изповядват вероизповеданието си, да употребяват символи свързани с него, да получават социална и психологическа подкрепа, да  водят със себе си придружител и да приемат посетители.

12. ОПЛАКВАНИЯ НА ПАЦИЕНТА:

Пациентът има право да заведе оплаквание, да се стартира нужната процедура, да бъде разгледано и анализирано оплакването и да бъде уведомен за резултата.

Пациентите имат запазено право да се обърнат към съдилища и професионални институции според закон № 6023, като първо трябва да информират относно оплакванията си административния орган на институцията или Комитета за научна етика.  Пациентът има право да сезира съда за защита на законовите си права.

13. ПРАВИЛА И ПРАКТИТИ  НА ЗДРАВНАТА ИНСТИТУЦИЯ:

Пациентът има право да бъде информиран относно правилата и практиките в болницата. Пациентът има право да подаде молба за поправка на неверни данни относно болестта и лечението му, регистрирани в медицинската документация.

14. ПРАВО НА ВЪЗПОЛЗВАНЕ ОТ РЕЛИГИОЗНИ УСЛУГИ :

Законният представител на пациент, който е в агония, има право да доведе религиозно лице, според религиозното изповедание на пациента за молитва и опрощение, като съответно заплати за осъществената услуга.

15.ПРАВО НА ПОЗНАВАНЕ И ИЗБОР НА ЗДРАВНО ЛИЦЕ:  

Спазвайки условията на законовия ред, пациентът има право свободно да избере здравно лице, което да работи с него, има право да промени доктора, който е започнал лечението му и да получи консултация от друг лекар.  В случай, че пациентът е употребил правото си на избор  на здравно лице, смяна на доктор и молба за консултация, той трябва да заплати разликата в цената, определена законодателно.

Актуализация: 02.09.2019

За да си запишете час, ни оставете ваши координати и ние ще се свържем с вас. (говорим български)