Çorlu Vatan Telefon

Vücut Kitle İndeksini Öğrenmek İster Misin?

Değişen Diyet Kültürü Ve Yaşam Tarzı İle Obezite Toplumda Kaçınılmaz Hale Geldi…

Other News

Other News

Продължаваме да укрепваме взаимоотношенията си

Update: 29.01.2020
Продължаваме да укрепваме взаимоотношенията си

В заседанието на управителния съвет, на което присъствахме като гости на Българо-Турската Асоциация на Бизнесмените в Пловдивска област на България; имахме възможността да разкажем за нашия регион, град, болница и услугите, които предоставяме. В резултат на взаимни информационни разговори подписахме протокол относно услугите, които ще се предоставят на местната общност и на членовете на асоциацията. Поради тяхното искренно гостоприемство към ръководителите на нашата болница, бихме искали да изкажем сърдечни благодарности на всички членове на управителния съвет на Българо-Турска Асоциация на Бизнесмените и по-специално на председателя на съвета г-жа Донка Колева.

Продължаваме да укрепваме взаимоотношенията си Продължаваме да укрепваме взаимоотношенията си Продължаваме да укрепваме взаимоотношенията си