Çorlu Vatan Telefon

Vücut Kitle İndeksini Öğrenmek İster Misin?

Değişen Diyet Kültürü Ve Yaşam Tarzı İle Obezite Toplumda Kaçınılmaz Hale Geldi…

Other News

Other News

На болната Зейнеп Сали 58 г от България се направи тотална артропластика на тазобедрената става

Update: 17.12.2019
На болната Зейнеп Сали 58 г от България се направи тотална артропластика на тазобедрената става

Зейнеп Сали на 58 г от България беше прегледена в поликлиниката по Ортопедия и Травматология с оплаквания от болки в тазобедрената става, затруднено движение, скъсяване на десен долен крайник.
След направените щателни изследвания се установи, че се касае за тежка деформираща коксартроза, след което на пациентката се предложи оперативно лечение. 
Операционен  екип под ръководството на д-р Айдън Гюрбюз специалист по Ортопедия и Травматология извърши тотално ендопротезиране на дясната тазобедрена става. За кратък период пациентката беше с възстановено здраве, проходи отново и започна ранни рехабилитационни мероприятия в постоперативния  период. Болната се изписа в добро общо състояние без усложнения.
При изписване на пациентката от болница Чорлу Ватан тя благодари на ръководствотона болницата, обслужващия медицински персонал на отделението и операционния екип, изказа особеното си задоволство от оказаните за нея здравни грижи.

На болната Зейнеп Сали 58 г от България се направи тотална артропластика на тазобедрената става