Çorlu Vatan Telefon

Vücut Kitle İndeksini Öğrenmek İster Misin?

Değişen Diyet Kültürü Ve Yaşam Tarzı İle Obezite Toplumda Kaçınılmaz Hale Geldi…

Other News

Other News

Водещ Специалист по Мозъчна и Нервна Хирургия Оп.Д-р Огуз Йозел предоставя информация за мозъчните тумори.

Update: 09.09.2020
Водещ Специалист по Мозъчна и Нервна Хирургия Оп.Д-р Огуз Йозел предоставя информация за мозъчните тумори.

Симптоми и Лечение на Мозъчни Тумори

Симптомите на мозъчен тумор могат да бъдат изброени като повръщане, силно главоболие, нарушение на говора и зрението,  слабост в ръцете и краката. Хората с признаци на мозъчен тумор трябва да се консултират със специалист Неврохирург или Невролог. Добре оборудваният център за лечение, екипният и мултидисциплинарният подход на лечение са много важни за успеха при мозъчен тумор, който е често срещан в обществото.

Какво е Мозъчен Тумор?

Тумор означава неконтролиран растеж нa тъкан намираща се в тялото ни. Туморите са новообразувания, които са резултат на неограничено, нерегулирано и неконтролирано от организма размножаване на клетки. Те могат да се развият във всички тъкани на човешкия организъм. Според тази дефиниция липомите и папиломите, за които през повечето време не сме особенно загрижени също могат да бъдат включени в понятието тумор. Най-общо мозъчните тумори, както и другите тумори в организма, се делят на доброкачествени и злокачествени в зависимост от диференциацията на клетките от които са изградени.

За разлика от другите тумори в организма, мозъчните тумори се отличават с една характерна особеност, те се развиват в затворено пространство –  черепната кухина. Доброкачествените тумори намиращи се в черепната кухина също могат да бъдат живото-застрашаващи , тъй като черепната кухина е ригидна, и притиснат от тумора човешкия мозък няма къде да отстъпи. Поради тази причина, въпреки че не всички мозъчни тумори са живото-застрашаващи , те трябва да се следята внимателно и да се лекуват правилно.

Симптоми на Мозъчен Тумор

Симптомите на мозъчния тумор играят много важна роля в диагностиката на мозъчния тумор. Когато доброкачествените или злокачествените мозъчни тумори достигнат определен размер, те причиняват повишаване на на вътречерепното налягане. Следователно те могат да изтласкат мозъка на една страна, или да нахлуят в мозъчната тъкан или нерви, и да нарушат техните функции. Симптомите на мозъчния тумор прогресират с повишаването на  вътречерепното налягане. Повишеното налягане в главата може да се разбере и от някои симптоми. Главоболие, апатия (бавно движение и мимики), гадене, повръщане, епилептични припадъци, слабост в някои части на тялото, личностни разстройства и увреждане на някои способности (като изчисляване, писане) се считат за симптоми на мозъчен тумор. Понякога хормоналните нарушения и свързаните с това клинични симптоми, също са симптоми на мозъчен тумор . Например, необходимо е да се обърне особенно внимание на промени в тялото, като преждевременен пубертет, необичаен растеж в ръцете и краката, нарушения на менструалния цикъл, хипертиреоидизъм, недостатъчност или излишък на кортизол. Когато забележите дори един от симптомите на мозъчен тумор, определено трябва да посетите специалист в съответната област.

Защо и Как Възниква Мозъчен Тумор?

Могат да се дадат два важни отговора за това как се образуват мозъчните тумори:

  • Туморът се формира от клетки на самата мозъчна тъкан
  • Разпространение на тумор ( развиващ се в друга област на тялото) в мозъка

Ако мозъчният тумор се формира от клетки на самата мозъчна тъкан, той се разделя на доброкачествен и злокачествен. Разпространението на мозъчните тумори в обществото е между 3-5 на 100 хиляди души. По-често се среща при мъжете, отколкото при представители на жълтата раса и женския пол.  Доброкачественият менингиом е по-често срещан при жените, отколкото при мъжете. Мозъчните тумори се срещат в почти всяка възрастова група. В същото време мозъчните тумори се различават в зависимост от възрастта в която се срещат . Например, злокачественият мозъчен тумор се наблюдава най-вече при деца и пациенти на възраст над 60-години. В останалата част от възрастовия диапазон по-често срещан е доброкачественият мозъчен тумор.

Въпреки че причините за мозъчните тумори не са известни точно, предпоставки като  кавказката раса, мъжкия пол  и излагане на радиация се считат за важни рискови фактори. Въпреки че все още не е доказано се смята, че използването на мобилни телефони оказва влияние върху риска от мозъчни тумори.

Видове Мозъчни Тумори

Мозъчните тумори се разделят на две групи: първични (първични) и вторични (вторични). Първичните мозъчни тумори са изградени от собствените клетки на мозъка, и могат да бъдат доброкачествени (бенигнени) или злокачествени (малигнени). Вторичните мозъчни тумори възникват, когато раковите клетки, които се появяват в друга част на тялото, се разпространяват в мозъка.

Доброкачествени мозъчни тумори: Мозъчната тъкан се състои от нервните клетки (невроните) и помощна тъкан (глия). Доброкачествените мозъчни тумори не произхождат от нервните клетки. Доброкачествените мозъчни тумори, които имат много бавна скорост на възпроизвеждане, могат лесно да бъдат отделени от мозъчната тъкан. По този начин всички или почти всички доброкачествени тумори могат да бъдат отстранени. Резултатите след операцията са много добри. Доброкачественият мозъчен тумор, отстранен чрез хирургическа интервенция, рядко се повтаря и е малко вероятно да се разпространи в други части на тялото. Въпреки че не е раково, когато доброкачественият мозъчен тумор достигне определен размер, той може да причини сериозни здравословни проблеми, като оказва натиск върху чувствителните области на мозъка. Възможно е доброкачественият мозъчен тумор да се превърне в раков мозъчен тумор с течение на времето.

Злокачествени мозъчни тумори: Злокачествените мозъчни тумори, причинени от ракови клетки, растат по-бързо от доброкачествените тумори и могат да увредят съседната мозъчна тъкан. Поради тази причина е много трудно да бъдат премахнати напълно чрез операция. Тъй като при злокачествените мозъчни тумори самата туморна тъкан е тъкан, която изпълнява мозъчни функции, всяка хирургично отстранена тъкан означава загуба на функция. При злокачествени мозъчни тумори може да настъпи повторен растеж на тумора след операция. Метастатичните тумори (ракови клетки от първичен тумор в друг орган на тялото се разпространят в мозъка) също се считат за злокачествени тумори.

Как се Диагностицират Мозъчните Тумори?

Правилната диагностика на мозъчните тумори е много важна. С помощта ЯМР ( Ядрено-Магнитен Резонанс), който е считан за златен стандарт в диагностиката на мозъчните тумори, се придобива груба представа за вида на мозъчния тумор и впоследствие на хистологично изследване на патологията, може да се даде ясен отговор за вида на мозъчния тумор. За планирането на правилно лечение, от същественно значение е детайлната визуализацията и дефиниране на мозъчните тумори, с помощта на усъвършенствани радиологично-образни методи. Технологичните разработки осигуряват голямо удобство при диагностицирането и идентифицирането на патологии.

Компютърно-Томографската Ангиография, извършвана чрез инжектиране на контрастен материал на пациента, има важно място в диагностиката на мозъчно-съдови заболявания. По този начин може лесно да се види структурата на вените.

Образният метод, който се откроява при оценката на мозъчната тъкан и мозъчните заболявания, е именно  ЯМР „Ядрено-Магнитен Резонанс“. Чрез стандартно ЯМР изображение е възможно да се получи информация само за анатомичния и структурен статус на мозъка, но с напредването на новите технологии също така вече е възможно и да се получи информация за метаболитната, биохимичната и хемодинамичната структура на мозъка. Прилагането на стандартният подход за биопсия, за получаване на информация за лезиите в мозъка, може да бъде трудно и рисковано, и отнема много време. Чрез усъвършенстваните методи за ЯМР образното изследване, може да се определи дали подозираната в мозъка лезия е тумор или не. С усъвършенстваните методи на ЯМР образното изследване като Дифузионен ЯМР, Дифузионно-Тензорно Изобразяване (DTI), Функционален ЯМР, Перфузионен ЯМР и ЯМР Спектроскопия могат да бъдат оценени степента, видът, метаболитно-биохимичната структура на тумора и връзката му с областите и пътищата, които позволяват говор, зрение и движение. Данните, получени чрез усъвършенстваните методи на ЯМР, позволяват да се определи правилният подход за лечение.

Лечение на Мозъчни Тумори

Една от най-важните особенности при лечението на мозъчни тумори е, че лечението е индивидуално. Целта на лечението на мозъчния тумор е борейки се с тумора да се удължи максимално продължителността на живота на пациента, без да влошава качеството му на живот. Най-важните фактори определящи хирургичния подход при мозъчен тумор са видът на тумора, местоположението, възрастта, общото състояние на пациента и дали има допълнителни проблеми, които могат да повлияят на оперативното решение на пациента. Поради тази причина се прилага индивидуално лечение за всеки един пациент, и така вероятността за успех се увеличава. Лечението на злокачествените мозъчни тумори обикновено се извършва хирургично. В допълнение към операцията на мозъчен тумор, понякога се прилага химиотерапия, лъчетерапия, а понякога и комбинирано лечение. Уредите за лъчетерапия, оборудвани със системи за стереотаксично насочване, могат значително да повишат ефективността на лечението, като същевременно намаляват възможните странични ефекти от операция на мозъчен тумор.

Има две възможности за хирургично лечение на мозъчни тумори.

  • Мозъчна Биопсия
  • Използване на Методите на Микрохирургията.

Метода на мозъчна биопсия се прилага в случаи, когато туморите са дълбоко разположени в мозъка  и не предизвикват повишаване на вътречерепното налягане. Ако чрез образната диагностика не може да се постави точна диагноза, може да се наложи извършването на биопсия, за да се определи вида на тумора и по този начин ще може да се  определи кое е най-подходящото лечение за съответния пациент. Биопсията представлява вземането на малка част от тумора (след първоначално изчисляване на триизмерните координати на тумора) посредством специална игла през малък отвор в близост до тумора в черепа. След това тази част се подлага на хистологични изследване, за да се определи вида на тумора и да се оцени каква е степента му на агресивност. След тази процедура пациентът се изписва средно след 1 ден.

Микрохирургичният метод е процедура за отстраняване на целия тумор. Чрез микрохирургичния метод се понижава вътречерепното налягане и регионалните ефекти на мозъчния тумор могат да бъдат нулирани. В същото време, ако мозъчният тумор е в зона,  засягаща говора, зрението или дейността на опорно-двигателния апарат, микрохирургията предпазва от увреждане на тези зони по време на операцията и минимизира рисковете, които могат да се развият.

Възстановяване след мозъчна операция

Както преди, така и след операция на мозъчен тумор може да има загуба на функция, породена от местоположението на мозъчните тумори. След операция на мозъчен тумор се препоръчват програми по физиотерапия и рехабилитация. Освен това  от същественно значение за пациентите е да получават психологическа подкрепа както преди, така и след операция на мозъчен тумор. След операция на мозъчен тумор , отношението на пациента за болестта и грижите които полага са също толкова важни, колкото и самата операция.